Translate

dijous, 3 de maig de 2007

Pressupostos al servei de les persones


Ahir dimecres varem debatre al Ple del Parlament els pressupostos de la Generalitat per al 2007. Aquests pressupostos ja varen ser presentats fa dies pel mateix conseller Castells públicament i vam tenir ocasió de conéixer també no només les principals línees d'actuació a nivell general, sinó també el nivell d'inversió a la comarca del Maresme.

El pressupost assoleix la xifra de 32.218,6 milions d'euros, el que representa un 8,5% més que l'any passat. Els principals eixos:

1. Són uns pressupostos al servei de les necessitats que tenim en aquests moments com a país, que és atendre les persones des de les polítiques socials i la seguretat: més mestres, metges i mossos. Si hem augmentat tan considerablement en població necessitem més serveis i per tant, més professionals per fer-hi front. Prioritat per tant per les polítiques socials.

Per cert, sorprenent la crítica de l'oposició que acusa de no fer política social, algunes dades: les polítiques socials (salut, protecció social i dependència, educació i polítiques de seguretat) representen el 54% de la inversió total. Primera prioritat.

2. Millora de la competitivitat de l'economia. Impuls pel progrés, la recerca, la innovació. Les infraestructures, les polítiques d'habitatge i actuacions urbanes (aquestes amb 615,8M€, 56%més). Segona prioritat.

3. Suport als governs locals. Com a administració de proximitat, com a governs de Catalunya que també ho són i com a espais idonis on respondre les necessitats, això sí, amb recursos. Increments al voltant del 20% en les transferències, subvencions i convenis amb el món local. Tercera prioritat.

Per gastar bé s'ha de gestionar millor: mantenir el nivell d'inversió, rigor en la gestió dels recursos públics amb reducció del dèficit (en la bona gestió des del 2004). Els pressupostos no augmenten els impostos, una altra qüestió que l'oposició sense dades correctes ha volgut vendre. No només no augmenten, sinó que contemplen dues importants millores fiscals, en els impost d'actes jurídics per menors de 32 anys que constitueixin una hipoteca (mig punt menys) i reducció també en les sol.licituds d'avals que realitzin les petites i mitjanes empreses i autònoms.

Crec que són uns pressupostos per tant, i les xifres així ho demostren, que aposta per les polítiques socials de forma clara, malgrat alguns no volguin acceptar-ho. Precisament alguns, CIU, que es van queixar en el debat parlamentari sobre la falta de previsió del Govern, no va tenir present en absolut el creixement demogràfic que ha experimentat Catalunya, ni els canvis socials com l'envelliment, la diversitat de famílies,... Els mateixos recursos durant els últims governs de CIU amb un creixement demogràfic tan accelerat, al final va provocar repartir les misèries: serveis colapsats, desprestigi dels serveis públics, i ciutadans que queden exclosos de les prestacions. Aquesta és la herència i per això des del 2003 ha estat una continua prioritat resoldre aquest fet. Més mestres, més metges, més mossos. I més política d'habitatge i actuacions de qualitat urbana. Que és política social.

Perquè la cohesió del país ens la juguem en els nostres barris. I perquè si volem ser un país fort i competitiu, el progrés ha d'arribar a tothom. Una economia que ha de ser competitiva i per tant, que ha de comptar amb la formació competent dels mateixos treballadors i ciutadans en general. El pacte per la internacionalització i la competitivitat de l'economia és un bon instrument. La combinació necessària de creixement econòmic i de progrés per a tothom.


Intervenció del conseller Castells en la presentació del projecte de llei de pressupostos de la Generalitat pel 2007

Pregunta al President de la Generalitat en sessió parlamentària sobre polítiques socials dels pressupostos d'enguany