Translate

dimecres, 22 de setembre de 2010

Balanç de la gestió del Govern

Quan la gent vota cada quatre anys, delega la seva representació a un partit i un líder perquè gestioni els afers col.lectius. És un contracte de ciutadania: la ciutadania delega i els governants han de passar comptes de la tasca realitzada en funció dels compromisos adquirits.
A l'inici de la legislatura es va presentar el Pla de Govern per aquests quatre anys, i com ha de ser, el Govern ara presenta el seu balanç.
Però sovint no només s'ha de gestionar els compromisos adquirits, també les realitats i aquestes són canviants, com és la crisi econòmica amb la que no es comptava ara fa quatre anys. No és fàcil aconseguir els objectius proposats amb una crisi econòmica com la que vivim, perquè s'ha hagut de revisar les prioritats polítiques, afrontant al mateix temps una devallada dels ingressos de les administracions públiques.

El balanç és espectacular, la tasca realitzada pel Govern de la Generalitat és es.pec.ta.cu.lar en aquests quatre anys. Un balanç que el podem mesurar en xifres, important, però no només, les xifres s'acompanyen del per què fem les coses, quina fita es persegueix d'acord amb les realitats que tenim al país i d'acord amb el que aspirem.

Recomano doncs visitar tots els documents que podeu trobar en el link que afegeixo.
Com a presentació, trobareu quatre eixos:
- Reforçar l'Estat de Benestar per aconseguir una societat més justa i cohesionada
- Potenciar una economia plena i dinàmica en un territori sostenible
- Incrementar la qualitat democràtica i l'eficàcia dels nostres governs i institucions
- Desplegament de l'Estatut d'Autonomia
I com a resum il.lustratiu: el Govern ha construït 5 equipaments per setmana, cada dia del seu mandat ha contractat 5 mestres, 3 mossos d'esquadra i 2 metges; s'han fet 410 escoles, 288 escoles bressol, 123 centres de salut, 77 biblioteques, 14 parcs de bombers, 8 hospitals, 90 km d'autovia i 212 km de camins rurals.

foto de la inauguració d'una nova escola a Mataró al novembre de 2009