Translate

dimecres, 14 d’abril de 2010

Acord de Mobilitat del Maresme

Finalment hem pogut signar l'Acord de Mobilitat del Maresme entre el Consell Comarcal i el Govern de la Generalitat.

Els debats de les infraestructures al territori són complexos. Al Maresme portem anys en el debat sobre mobilitat. Per la mateixa geografia de la nostra comarca, aquesta franja de terra entre la Serralada i el mar en la que passen tantes coses. I debats provocats també pels diferents interessos dels municipis, dels partits, o dels setors.

Fa temps que el Consell Comarcal, alcaldes, i els principals partits, treballem en un consens sobre política de mobilitat. Era necessari posar-nos d'acord, el no acord ens ha portat durant massa temps a la no decisió i per tant a la no actuació.
Per això celebrem l'Acord que s'ha signat amb el Govern aquest mes d'abril.
És un acord que recull els criteris i les actuacions de forma transversal, el tren, les carreteres, el transport públic,... tot té una relació de forma integrada, una actuació per sí sola no s'entén si no és en combinació amb el tot. És el que ens calia.

Els socialistes del Maresme sempre hem treballat i defensat aquest criteri. No podíem actuar a les carreteres sense actuar al tren, no podíem actuar en el transport públic sense tenir en compte el privat. Sempre hem treballat i defensat la necessària visió del conjunt, i hem volgut prioritzar les necessitats: millora del transport públic (per tren i carretera), millora de la connectivitat entre els pobles, millora dels accessos amb Barcelona, els Vallès i Girona, tren orbital de la segona corona metropolitana, la NII més pacífica, segura i cívica. De forma resumida.

En aquest acord vull destacar la qüestió dels peatges. La mobilitat, i les infraestructures lligades amb ella, no es pot analitzar de forma simplista. Sovint, massa sovint s'ha caigut en aquesta temptació. Els peatges en aquests moments són un mecanisme de gestió del trànsit. No es pot demanar a l'hora fer de la NII una via cívica, i eliminar els peatges de la C32, perquè el colapse seria monumental. Tindríem al Maresme tot el trànsit de llarg recorregut. Diferent és la modificació de la política de peatges, i és el que fa aquest Acord: bonificacions als peatges pels desplaçaments de mobilitat oblidad de la comarca, els vehicles menys contaminants i els d'alta ocupació. Bonificacions i per tant facilitats pels habitants de la comarca i mesura de control pel trànsit de llarg recorregut. Sentit comú.
Com a usuària de transport públic, poso en valor les inversions en el tren, el carril bus ara a l'entrada de Barcelona i la seva previsió fins a Montgat, els treballs del tren orbital, l'increment de l'autobús urbà i interurbà. I poso en valor que el peatge sigui una mesura de control en aquells llocs que sigui necessari.

Però parlar de mobilitat és parlar de creixement. Malauradament el Maresme ha crescut en les darreres dècades sense planificació (que hauria d'haver estat més raonada i raonable). Ha estat un creixement sense model en el seu conjunt. Pels socialistes del Maresme el creixement ha de ser sostenible social i mediambientalment, amb nuclis urbans compactes i diversos en els usos i en la gent. Malauradament el creixement que s'ha produit ha generat massa mobilitat obligada (les urbanitzacions).
Per això les decisions sobre el territori han d'anar més enllà del propi terme municipical. Si ho volem fer bé.
Per això és importantíssim el consens que hem aconseguit en aquest Acord, a la comarca i amb el Govern de la Generalitat. El Govern desencalla problemes que arroseguem des de fa massa temps.
Podeu consultar les mesures en aquests links.

Consell Comarcal del Maresme
El Govern aprova el Pla Director Urbanístic de la Línea Orbital Ferroviària
El president del CComarcal del Maresme, Josep Jo, i el Conseller de DPTOP, Joaquim Nadal, signen l'Acord de Mobilitat