Translate

dimecres, 21 d’octubre de 2009

El teu barri, contenidor del món

Les ciutats són contenidors del món. Una expressió de Bauman, crec que totalment encertada. Els moviments i expressions del món els veiem a la ciutat, com un espai de concreció. M'apassiona el tema!.

La ciutat és un laboratori, per a la cultura i la creació i l'art, per a la convivència, per a l'arquitectura, pels moviements socials, ... per a la política. Quantes oportunitats i quants reptes tenen les nostres ciutats!.

La ciutat s'ha construït des de la diversitat, és més, no s'entén la ciutat sense la seva diversitat, és la seva raó, perquè ha estat la relació diversa (d'interessos, de procedències, d'expressions, de coneixement,...) la que ha provocat sinèrgies i progressos. Els homes i les dones lliures han nascut a la ciutat, les ciutats com espais de llibertat. És on es concreta tots els elements de ciutadania.

Intueixo, i comparteixo, que el model urbà que siguem capaços de dissenyar (en el present i en el futur) és molt més estretègic del que ens pensem. La cultura urbana en el seu sentit més ampli i transversal (l'urbanisme, l'arquitectura, les relacions socials, l'espai públic,...). Un disseny que per força ha de ser compartit, entre públic i privat, entre agents, entre els actors, diversos, que conviuen en aquest espai.

Recomano els treballs del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona sobre la cultura urbana. En Josep Ramoneda, el seu director, en la Comissió de Cultura del Parlament, ens comentava que la curiositat és l'orígen del coneixement. Em suggereix que la curiositat és una mirada interrogant i inconformista que constantment també hem de posar als nostres espais urbans. M'agrada, perquè la curiositat ens fa veure les coses des de diferents perspectives. El CCB és un bon espai de creació i producció sobre cultura urbana, i com dèia Ramoneda, des d'una mirada barcelonina sense complexos al món.
Precisament el CCB està situat en un barri barceloní que conté el món, el Raval. I està bé que no sigui un barri només que es caracteritzi pel 55% d'immigració, sinó per ubicar, entre altres, un centre de creació, producció, coneixement, i exibició de la cultura urbana. Potser estudiant i entenent el barri, ens ajuda a entendre millor el món. I més, molt més, des de la curiositat que no pas des de la proclama.
foto: pròpia, des de les escales de la Tour Eiffel