Translate

dimecres, 3 de juny de 2009

Raons per creure en Europa (3)


3. Una veu única i ferma al món: en polítiques dignes i de benestar, en la lluita contra el canvi climàtic, en pau i seguretat.

Europa ens protegeix i ens impulsa al món. Un espai únic de llibertat, pau i Estat de Benestar, que cal conservar i ampliar, i sobretot exportar amb les bones pràctiques i la cooperació. Amb el Pacte Social Europeu de Progrés, amb el pacte europeu sobre els salaris i el treball decent, en la protecció dels drets de la ciutadania i els deures com a corresponsabilitat de l'espai públic i comú.

Europa ha de ser la força global progressista de la lluita contra el canvi climàtic, prendre la iniciativa. Liderar donant exemple, amb una Política Energètica Comuna Europea basada en la sostenibilitat, la seguretat i la independència energètica, la diversitat de les fonts, i la solidaritat entre els Estats membres.

Europa com a soci per a la pau, la seguretat i el desenvolupament. La pau i el desenvolupament és garantia de seguretat, per als europeus i per al món. Els DDHH són els mateixos per a Europa que per a la Xina o l'Islam. La seguretat es garanteix amb la cooperació i no la violència. Reforçar les relacions amb els països veïns, i la resolució de conflictes, especialment a Orien Pròxim i a la Mediterrània i Nord d'Àfrica.

La globalització crea deseigualtats i riscos, i Europa com a actor global pot fer-hi molt més si té una veu comuna i més forta al món i cap a dins de la mateixa Europa.