Translate

dilluns, 1 de juny de 2009

Raons per creure en Europa (2)


2. Actuar contra la crisi, preveure d'altres crisis
Aquesta és una crisi global i necessita de respostes globals. Els Estats, les Autonomies, les Regions, poden i han d'impulsar polítiques pròpies: pal.liatives (pensant sobretot en els que més pateixen la crisi, treballadors, famílies i empreses), de curt i mig termini i estratègiques (que provoqui els canvis suficients per sortir enfortits). Però no tindran tot el seu impacte si no s'acctua de forma més global, més federativa, més internacional.

Perquè el món s'ha fet petit. Les distàncies ja no es mesuren en kilòmetres, sinó en temps. Perquè les economies són més interdependents. Perquè el creixement econòmic dels darrers anys no s'ha traduït en progrés per a tothom. Perquè és una crisi financera, de valors, de comportament. Perquè encara existeixen els paradisos fiscals. Perquè els mercats tenen més poder que la política, perquè,...

1. Reformar els mercats financers perquè estiguin al servei de l'economia real, l'ocupació i el creixement.
2. Una estratègia europea per a l'ocupació i el creixement sostenible i intel.ligent.
3. Garantir que treballadors i empreses es beneficiïn de la transformació econòmica.
Del Manifest del Partit Socialista Europeu, eleccions 2009

Dibuix de Quino