Translate

dimarts, 4 de novembre de 2008

Inversions pel 2009 al Maresme


Comencem el tràmit parlamentari dels pressupostos de la Generalitat per l'any 2009.
Uns pressupostos, com va exposar el conseller Castells, que se situen en un marc de crisi econòmica. És per això que responen a tres grans objectius: les polítiques socials i la cohesió, la millora de la competitivitat de la nostra economia i la contenció de la despesa.

És el deure i la voluntat del Govern liderar aquests moments: conscients i coneixedors de la realitat, i amb propostes d'acció eficaces per tal d'afrontar la crisi i sortir d'ella enfortits i més capacitats. Per això la importància d'acompanyar les famílies que reben les conseqüències i les empreses, especialment les nostres petites i mitjanes empreses que creen ocupació.
Les polítiques d'ocupació són prioritàries, l'acompanyament de les empreses i dels treballadors i treballadores, atents als canvis dels sectors econòmics i capacitant els treballadors i treballadores per a nous jaciments de treball, com és en l'atenció a les persones, que sí es preveu un increment en els propers anys.

Les inversions previstes per l'any vinent al Maresme són de 63 M€. Són inversions, és a dir, obra nova, independentment de la despesa corrent en el manteniment per exemple dels serveis públics existents i els que s'han posat en marxa en aquests darrers anys, que són considerables, especialment centres educatius i de salut en la nostra comarca.

Destaco la inversió prevista en habitatge públic -una política pública de vivenda necessària- , les inversions en el cicle de l'aigua -que no es veu i no llueix, però molt necessari per l'abastament i la qualitat de l'aigua- , les inversions en noves escoles i en la remodelació d'altres que necessiten millores. I l'inici dels primers passos per allargar el carril bus actual a l'entrada de Barcelona fins a Montgat. Guanyarem més temps, per tant, millorarem en transport públic per carretera, al menys els que som usuaris. Inversions en centres de salut, i en la millora de la mobilitat pel que fa a algunes de les nostres carreteres.

Més detall en aquests links:
Declaracions sobre les inversions al Maresme pel 2009
El conseller Castells presenta els pressupostos al Parlament

I una altra notícia important, per la ciutat de Mataró, i per la mobilitat del Maresme. És la nova sortida de Mataró de la C32, des de divendres en funcionament. Tema llargament reivindicat davant els governs anteriors de CIU i que ara es resol. Precisament hem pogut acompanyar al conseller Nadal en la seva visita. I ens han acompanyat representants d'entitats dels barris de ponent i d'empresaris del polígon Mata-Rocafonda i de Vallveric, que veuran beneficis en aquesta infraestructura.

Aquesta és la notícia.
foto capgros