Translate

dimecres, 29 d’octubre de 2008

Millores a les estacions del tren del Maresme

La línea de Renfe del Maresme és una de les més utilitzades. Es cumpleixen 160 anys del primer tren de la península, entre Barcelona i Mataró. Concretament ahir 28 d'octubre.

Coincidint amb aquesta data, i no com a predeterminació, sinó com a coincidència, avui en la Comissió de Política Territorial del Parlament, hem aprovat una resolució per la qual instem el Govern a demanar al Govern de l'Estat l'agilització i concreció de les inversions previstes en la millora de les estacions del Maresme.
Vull destacar l'acord entre el Govern de l'Estat i el Govern de Catalunya pel qual es van pactar inversions addicionals per un import de 787 M€ a l'inicialment prevista en els Pressupostos Generals de l'Estat del 2008. Aquest acord permet que el Ministeri de Foment inverteixi 355 M€ addicionals destinats a l'impuls de noves estacions ferroviàries i carreteres. Dels 250M€ per a actuacions en la xarxa ferroviària se'n destinaran 125 a la modernització i millora d'estacions, especialment pel que fa a l'accessibilitat i a l'eliminació de barreres arquitectòniques. Són inversions previstes en l'itinerari costaner de les línees de rodalies de Barcelona i amb prioritat a les estacions del Maresme del la línea C1.

Les inversions estan previstes, i el Parlament el que fem és recollir la demanda d'aquesta millora i instar a la concreció de les actuacions. Igualment hem valorat positivament l'acord establert entre els dos Governs, que és el que permet precisament aquestes inversions. No és per res, però tots els grups parlamentaris han estat d'acord en la valoració positiva de l'acord i per això han votat favorablement.

Vull destacar també la tasca d'entitats del Maresme, com el GIMM, que porten anys treballant per la accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques. Millor accessibilitat és millor qualitat de vida, i és per a tothom, especilament per les persones amb mobilitat reduïda.