Translate

divendres, 25 de juliol de 2008

Els peatges del Maresme

Fa temps que en parlem de peatges a la comarca del Maresme. Hi ha algú, algun grup polític, que defensa la gratuïtat total. Però respon només a una qüestió de tacticisme, de flors i violes, sense analitzar l'impacte de la mesura i la seva viabilitat. Ja no en termes econòmics només, sinó de mobilitat. I aquests mateixos ja ho saben.

La comissió de política territorial del Parlament de Catalunya ha aprovat aquesta setmana una proposta de resolució on s'insta el govern a estudiar i adoptar les mesures oportunes per a la formulació de la política de peatges al Maresme.

Els socialistes entenem que la política de mobilitat a la comarca és prioritària i és necessari analitzar-la i actuar de forma integral: mobilitat viària, transport públic, connexió amb Barcelona, els Vallés i Girona, connexió entre pobles, transport ferroviari,... En el cas dels peatges mateix, en quina contradicció cauen alguns? en la reivindicació de la NII com a via cívica al mateix temps que es demana la gratuïtat dels peatges. Per què contradicció? Perquè sense cap mesura reguladora de la C-32 es pot convertir en una via ràpida per als trajectes de llarg recorregut alternativa a la AP-7, amb el conseqüent colapse tant de la C-32 com de l'antiga NII. I una comarca colapsada nega el seu dinamisme. Recordem que Govern de l'Estat i Govern de Catalunya han signat un conveni pel qual desapareix la NII del Maresme i la carretera es traspassa a la Generalitat, amb un pressupost de 400 milions d'euros per les actuacions necessàries.

Sí volem uns peatges tous, un tractament diferenciat per als trajectes intracomarcals, amb bonificacions progressives en funció dels criteris d'ocupació del vehicle, del nombre de trajectes i d'eficiència mediambiental. Sí volem uns peatges entesos com a mesura reguladora de la mobilitat i que beneficiï els veïns i usuaris del Maresme, no només en el cost que és evident, sinó també en la facilitat de la mobilitat intracomarcal i en la connexió amb Barcelona.

Aquests criteris són els que hem defensat a la comissió de política territorial del Parlament. Des del sentit comú i pensant no en el titular immediat, sinó en la necessitat de pensar la mobilitat a mig i llarg termini i de forma integral. Aquests criteris són els que hem recollit en la resolució aprovada. Finalment ha estat acordat per tots els grups parlamentaris per unanimitat. Ho celebrem, especialment que CIU se sumi al sentit comú. Demanar la gratuïtat dels peatges ( ja ens agradaria si la realitat fos una altra), com deia al començament, és titular, és tacticisme, queda bé, ... però no ajuda a resoldre els problemes de mobilitat de la comarca. Prendre decisions, i especialment sobre mobilitat al Maresme, requereix entendre la funció i les necessitats presents i futures de la comarca i les nostres infraestructures.

Celebrem per tant que siguem capaços de començar a posar-nos d'acord. Sense cap dubte això és un pas fonamental previ i necessari perquè la Generalitat i l'Estat desenvolupin les actuacions adequades al nostre territori.

I un darrer apunt. No podem pensar les infraestructures com si el Maresme fos una illa, estem immersos en les dinàmiques de la Regió Metropolitana. Així de clar també ho tenen els ciutadans i ciutadanes en les seves mobilitats i interessos. No tenir present això, és equivocar-se d'estratègia.

2 comentaris:

teresasadurni ha dit...

aixo sembla que no tingui remei,per que dona molts vots, demanar coses que no son facils de fer, i si no per que fa tans anys que en sentim a parlar,quant els sltres manaven deien altres coses;la gent tenim mes memoria del que es pensen alguns. (pots enviar alg. foto )

Consol Prados Martínez ha dit...

Hola Teresa,
tens raó, crec que ja va passant el temps d'intentar despistar la gent, perquè la ciutadania és mol més madura del que alguns es pensen.