Translate

dilluns, 14 de juliol de 2008

El Tercer Sector va en sèrio

La Taula de Tercer Sector ha presentat el Primer Pla Estratègic del Tercer Sector Social de Catalunya 2008-2011. Cal felicitar la iniciativa i les feines. La de les entitats i la realitzada en l'elaboració del Pla que ha comportat al voltant de dos anys de treballs i molta gent implicada. Recomano una lectura amb interès.

Algunes reflexions tretes de les paraules dites en l'acte de presentació.

L'aposta del tercer sector és seriosa, i és necessària. I l'aposta pel tercer sector també. Necessitem d'un espai públic compartit des de la corresponsabilitat entre administracions i societat civil. Una societat madura és capaç d'organitzar-se i produir benestar. L'aliança i la complicitat pot multiplicar i amplificar la tasca per crear benestar i dinamisme social. Sense cap mena de dubte. És per això també que el tercer sector es reivindica com a agent social. I estem d'acord. Per la quantitat de persones que hi treballen i amb les que hi treballa, per la resposta en aquells espais on l'administració és dífil que hi arribi. Pel coneixement de les realitats a peu de carrer, pel volum d'iniciatives que porta a terme, ...

El país ha creat en els darrers anys dinamisme i creixement. Però ho ha estat per a tohtom? Noves oportanitats, noves mobilitats, nous dinamismes de les ciutats,... produeixen més capacitats perquè les persones realitzin el seu projecte de vida amb més llibertat. Però al mateix temps, noves transformacions que comporten nous riscos. Com redistribuir la riquesa. Com profunditzar en l'equitat. La cohesió radica precisament en les oportunitats de realització personal, i en el sentiment de pertinença en un projecte comú i col.lectiu. I una cosa acompanya l'altra. És de gran calat ideològic, i així ens ho varen demanar darrerament en una reunió amb la taula en la presentació de la ponència marc del Congrés del PSC. Estem d'acord. Cal conèixer i reconèixer les realitats, que viuen i es transformen en les nostres ciutats. I actuar des de l'enfoc de la inclusió i la equitat.

S'ha parlat molt de drets socials. Ens sentim ciutadans i ciutadanes de ple dret quan veiem reconeguts els nostres drets i assumim els nostres deures. És un exercici de corresponsabilitat. El Govern va fer una aposta clara per créixer en drets socials. Com a garantia de ciutadania, de pertinença, de projecte de país. En aquest nou model de benestar, la societat civil organitzada té el paper de ser garantia de la defensa dels drets, proveïdors de serveis, de benestar i de coneixement, i bon i necessari interlocutor. Crec que al mateix temps necessitem arriscar, innovar, crear. Com recull el pla "incidint en la transformació de l'Estat de Benestar cap a un nivell més avançat". Hi ha un element fonamental en el model de benestar. És la proximitat, la quotidianitat. I el món local és l'espai idoni.

Destaco la missió que recull el Pla, "treballar pels drets, la igualtat i la qualitat de vida les persones, sense exclusions. I per això construïm espai públic de participació, de responsabilitat i de compromís cívic, mitjançant la iniciativa social". Tots i totes tenim reptes. I és important que la societat civil representada per la Taula també assumeixi reptes. Els hi dóna solvència, ens crea confiances.

La sala de l'Institu d'Estudis Catalans ha quedat petita. Moltes persones i moltes entitats. I moltes converses al pati un cop acabat la presentació formal. A la mesa, en Carles Barba, president de la Taula del Tercer Sector, l'Adolf Díaz, que ha coordinat els treballs i en Víctor Bayarri. Per part de les administracions, en Ricard Gomà, tinent d'alcalde i conseller de benestar de l'ajuntament de Barcelona, Antoni Fogué, president de la Diputació de Barcelona, i la consellera Carme Capdevila.

Els reptes són de tots. Els compartim. Cadascú des del seu paper.